در حال بارگذاری ویدیو ...

سختی گیر

سختی گیر
سختی گیر

آگاهی از میزان سختی آب نقش بسیار موثری در برآورد قابلیت مصرف آب بعنوان منبع تأمین آب شرب و یا صنعتی دارد. همچنین انتخاب سیستم سختی گیر (سیستمهای لایم- سودا، سختی گیرهای رزینی، سیستمهای اسمز معکوس و ..) و نیز طراحی دقیق سیستمها، به شدت وابسته به میزان سختی آب می باشد. با وجود آنکه طبقه بندی کیفی مطلقی برای سختی آب وجود ندارد.

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

سختی گیر

۰ لایک
۰ نظر

آگاهی از میزان سختی آب نقش بسیار موثری در برآورد قابلیت مصرف آب بعنوان منبع تأمین آب شرب و یا صنعتی دارد. همچنین انتخاب سیستم سختی گیر (سیستمهای لایم- سودا، سختی گیرهای رزینی، سیستمهای اسمز معکوس و ..) و نیز طراحی دقیق سیستمها، به شدت وابسته به میزان سختی آب می باشد. با وجود آنکه طبقه بندی کیفی مطلقی برای سختی آب وجود ندارد.