Skip to main content
رانی
۲۰۹ بازدید

  • ✘closed✘
  • بسته شد
  • .
  • Mina
  • (aria(mhmmd

برجام به دنبال لغو تحریمهای کنگره نبود.

سخنان وزیر امور خارجه ایران دربارۀ تحریمهایی که قرار نبود برداشته شود. فقط قرار بود مداخلۀ آمریکا در روابط تجاری ایران برداشته شود. البته طرفهای غربی باز هم با ایران وارد تجارت و تعامل نمیشوند؛ البته به دلایل دیگه! خُب آزادند. دوست ندارند با ایران معامله کنند. مجبور که نیستند.