Skip to main content
علی بابا
۴۰ بازدید

نقد و بررسی سند توسعه ششم در حوزه زنان و خانواده. شبکه مهاباد. بخش2از2. غفور شیخی

دکتر غفور شیخی
دکتر غفور شیخی
منتشر شده در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۸

بخش دوّم- نقد و بررسی
از صدها حوزه و زمینه¬ی توسعه ششم، دولت در چهار حوزه به ویژه فرهنگ و هنر و ورزش تا حدودی کار کرده و در سایر حوزه¬ها عملکرد نزدیک به صفر (طبق اسناد و آمار و مدارک سایتهای مرکز امور زنان و خانواده، آمار، استانداری¬ها و...) و در برخی نیز عملکرد منفی (مثلا افزایش طلاق، آسیب¬ها و کاهش امنیت زنان و...) داشته است.

@ghafursheikhy1