Skip to main content
تیپاکس
۱۳۲ بازدید

درمان درد مفصل فک نوازندگان سازهای بادی در فیزیوتراپی آرامش

فیزیوتراپی آرامش
فیزیوتراپی آرامش
منتشر شده در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۶

مطلب کامل را در لینک زیر مطالعه بفرمایید:
http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%81%DA%A9-%D9%88-%D8%B4%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7/
نوازندگان سازهای بادی و همچنین تمامی نوازندگان که باید برای نگاه داشتن ساز از صورت خود استفاده کنند در معرض دردهای مفصل فک هستند. در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار در این مورد توضیحات بیشتری میدهد.