Skip to main content
۱۱,۶۷۷ بازدید

  • sahirad

هاکیدوی مبارزه 04- تکنیک های دفاع دینامیک ـ از سری آلبوم های هنرهای رزمی و دفاع شخصی شرکت کوثرپرداز

KowsarPardaz Company
KowsarPardaz Company
منتشر شده در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۴

http://kowsarpardaz.com/product/ramifilms
;کامل ترین مرجع فیلم های آموزشی رزمی در رشته های مختلف هر حلقه هشتصد تومان