Skip to main content
شهر فرش
۱۶,۲۶۵ بازدید

  • behnaz...#آتش به اختیار..
  • شاید لحظه ی گناه، مرگ به سراغت بیاد کمی فکرکن...

مرحوم حاج سلیم موذن زاده اردبیلی - زینب زینب

Beyad78 (#آتش_به_اختیار)
Beyad78 (#آتش_به_اختیار)
منتشر شده در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۶