در حال بارگذاری ویدیو ...

《محمد مهدی خوش گفتار》 دبیرباشگاه کارآفرینان سازنده حریم رضوی_۲

۶۶ بازدید
بفرمایید چای
بفرمایید چای

تاکی می خواهید شاهد نابسامانی،ناهماهنگی و ناهنجاری های مختلف در سیستم اجرایی منطقه ثامن باشید؟!

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال