در حال بارگذاری ویدیو ...

کنایه سنگین سردار سپاه به مسئولینی که خانواده هایشان خارج از کشور زندگی می کنند

انصار کلیپ
انصار کلیپ

سردار میریان، رئیس اداره عملیات زمینی سپاه پاسداران:

زمان جنگ کدام فرمانده جنگ، خانواده اش پیش صدام زندگی می کرد؛ امروز نزدیک ۴ هزار فرزند مسئولین در آمریکا و اروپا و کانادا زندگی می کنند.

کسانی که از بچگی در خارج دارند تربیت می شوند، هیچ مسئولیتی در آینده کشور نباید بگیرند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کنایه سنگین سردار سپاه به مسئولینی که خانواده هایشان خارج از کشور زندگی می کنند

۱ لایک
۰ نظر

سردار میریان، رئیس اداره عملیات زمینی سپاه پاسداران:

زمان جنگ کدام فرمانده جنگ، خانواده اش پیش صدام زندگی می کرد؛ امروز نزدیک ۴ هزار فرزند مسئولین در آمریکا و اروپا و کانادا زندگی می کنند.

کسانی که از بچگی در خارج دارند تربیت می شوند، هیچ مسئولیتی در آینده کشور نباید بگیرند.

اخبار و سیاست