در حال بارگذاری ویدیو ...

چرا حیوانات حرف نمی زنند ؟ لب و دندان و زبان و حنجره که دارن

Dani
Dani

چرا حیوانات حرف نمی زنند ؟ لب و دندان و زبان و حنجره که دارند. چرا ما حرف می زنیم ولی حیوانات حرف نمی زنند ؟
حیوانات زبان مخصوص خودشان را دارند و از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. همه حیوانات توانایی ارتباط برقرار کردن دارند البته به روشهای مختلف اطلاعات را به یکدیگر منقل می کنند. آنها با روشهای کلامی و غیر کلامی مانند ایجاد رایحه و بو ، نور یا برق
با جهان پیرامون خود ارتباط برقرار می کنند.

مغز حیوانات به گونه ای طراحی نشده که توانایی صحبت کردن داشته باشند و البته ساختار نای انسان با نای و گلوی حیوانات متفاوت است.

زبان و ارتباط دو واژه متفاوت هستند ما انسانها با زبان و صحبت کردن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنیم اما حیوانات و پرندگان با روشهای دیگری با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

چرا حیوانات حرف نمی زنند ؟ لب و دندان و زبان و حنجره که دارن

۲ لایک
۰ نظر

چرا حیوانات حرف نمی زنند ؟ لب و دندان و زبان و حنجره که دارند. چرا ما حرف می زنیم ولی حیوانات حرف نمی زنند ؟
حیوانات زبان مخصوص خودشان را دارند و از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. همه حیوانات توانایی ارتباط برقرار کردن دارند البته به روشهای مختلف اطلاعات را به یکدیگر منقل می کنند. آنها با روشهای کلامی و غیر کلامی مانند ایجاد رایحه و بو ، نور یا برق
با جهان پیرامون خود ارتباط برقرار می کنند.

مغز حیوانات به گونه ای طراحی نشده که توانایی صحبت کردن داشته باشند و البته ساختار نای انسان با نای و گلوی حیوانات متفاوت است.

زبان و ارتباط دو واژه متفاوت هستند ما انسانها با زبان و صحبت کردن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنیم اما حیوانات و پرندگان با روشهای دیگری با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

حیوانات و طبیعت