در حال بارگذاری ویدیو ...

شناسایی زمین برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستا‌ها

News
News

مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر در روستا‌ها شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر در روستا‌ها شناسایی شده است.
آقای حمیدی افزود: این زمین‌ها در مراحل مختلف تصویب در شورای مسکن استان ها، شورای برنامه ریزی استان‌ها و کمیته تصویب قرار دارد.
مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: تا پایان سال ۵۰۰ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن در روستا‌ها واگذار می‌شود.
وی همچنین گفت: مراحل واگذاری ۴۳۷ هزار قطعه از ۵۰۰ هزار قطعه تعهد داده شده در استان‌های مختلف در حال انجام است.
مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن اضافه کرد: در استان‌های قم، خراسان رضوی، کردستان و چهار محال و بختیاری آماده سازی زمین‌ها انجام شده و در دیگر استان‌ها آماده سازی زمین‌ها در حال انجام است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

شناسایی زمین برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستا‌ها

۰ لایک
۰ نظر

مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر در روستا‌ها شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: زمین مورد نیاز برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر در روستا‌ها شناسایی شده است.
آقای حمیدی افزود: این زمین‌ها در مراحل مختلف تصویب در شورای مسکن استان ها، شورای برنامه ریزی استان‌ها و کمیته تصویب قرار دارد.
مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: تا پایان سال ۵۰۰ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن در روستا‌ها واگذار می‌شود.
وی همچنین گفت: مراحل واگذاری ۴۳۷ هزار قطعه از ۵۰۰ هزار قطعه تعهد داده شده در استان‌های مختلف در حال انجام است.
مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن اضافه کرد: در استان‌های قم، خراسان رضوی، کردستان و چهار محال و بختیاری آماده سازی زمین‌ها انجام شده و در دیگر استان‌ها آماده سازی زمین‌ها در حال انجام است.

اخبار و سیاست