در حال بارگذاری ویدیو ...

cta یعنی چی یا کال تو اکشن چیست. رسول مومنی

آکادمی مومنی
آکادمی مومنی

CTA یعنی چی یا کال تو اکشن چیست. رسول مومنی
CTA به زبان ساده یعنی درخواست از کاربر کال تو اکشن میگن.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال