در حال بارگذاری ویدیو ...

مراقب حال دلت هستی؟

mansoreh moshirian
mansoreh moshirian

از خودت مراقبت کن وگرنه به راحتی از صفحه روزگار حذف میشی

دنیای تکنولوژی دنیای سرعته اگر از خودت مراقبت نکنی سیل اخبار و اتفاق های منفی و ناخوشایند تورو با خودش میبره️

حالا چطوری مراقب خودم باشم؟ چی کار کنم که از هیچ رابطه ای حذف نشم؟...

نگران نباش

ی دوره برات ساختم به اسم" نقطه شروع"

اونجا تو شیش جلسه برات گفتم چطوری مراقب خودتو آدم هایی که دوستشون داری باشی،
چطوری رابطه هاتو حفظ کنی و یا حتی جذاب ترشون کنی
اصلنم مهم نیست این رابطه عاطفی باشه یا کاری یا خانوادگی یا والدین و...

پس معطل نکن و همین الان اقدام‌کن برو تو سایت ثبت نامتو کامل کن یا عدد ۵ برام بفرست
www.moshirian.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مراقب حال دلت هستی؟

0 لایک
0 کامنت

از خودت مراقبت کن وگرنه به راحتی از صفحه روزگار حذف میشی

دنیای تکنولوژی دنیای سرعته اگر از خودت مراقبت نکنی سیل اخبار و اتفاق های منفی و ناخوشایند تورو با خودش میبره️

حالا چطوری مراقب خودم باشم؟ چی کار کنم که از هیچ رابطه ای حذف نشم؟...

نگران نباش

ی دوره برات ساختم به اسم" نقطه شروع"

اونجا تو شیش جلسه برات گفتم چطوری مراقب خودتو آدم هایی که دوستشون داری باشی،
چطوری رابطه هاتو حفظ کنی و یا حتی جذاب ترشون کنی
اصلنم مهم نیست این رابطه عاطفی باشه یا کاری یا خانوادگی یا والدین و...

پس معطل نکن و همین الان اقدام‌کن برو تو سایت ثبت نامتو کامل کن یا عدد ۵ برام بفرست
www.moshirian.com