Skip to main content
زولا
۱۳۲ بازدید

قنات دوطبقه محله مون اردستان

mehraz64
mehraz64
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

بازدید از قنات دو طبقه محله مون اردستان، بازدید هنرجویان پایه دوزادهم هنرستان کاردانش جدلی زاده اردستان، آبانماه 1397