در حال بارگذاری ویدیو ...

پرتوماهی پروانه‌ای درازدم: Gymnura poecilura

۰ نظر گزارش تخلف
بانک اطلاعاتی ماهیان ایران

پرتوماهی پروانه‌ای درازدم (Gymnura poecilura / Long-tailed butterfly ray ) یا پروانه‌ماهی درازدم، از ماهیان ایران در آبهای جنوبی است:
http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Gymnura-poecilura.html
این ماهی دریازی بوده و در مجاورت بستر زندگی می‌کند. بسترهای شنی آب‌های کم‌عمق ساحلی را می‌پسندد. غذای آن بیشتر از سخت‌پوستان و دوکفه‌ای‌ها بوده و تا 2.5 متر رشد می‌کند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

پرتوماهی پروانه‌ای درازدم: Gymnura poecilura

۰ لایک
۰ نظر

پرتوماهی پروانه‌ای درازدم (Gymnura poecilura / Long-tailed butterfly ray ) یا پروانه‌ماهی درازدم، از ماهیان ایران در آبهای جنوبی است:
http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Gymnura-poecilura.html
این ماهی دریازی بوده و در مجاورت بستر زندگی می‌کند. بسترهای شنی آب‌های کم‌عمق ساحلی را می‌پسندد. غذای آن بیشتر از سخت‌پوستان و دوکفه‌ای‌ها بوده و تا 2.5 متر رشد می‌کند.

حیوانات و طبیعت