در حال بارگذاری ویدیو ...

اهم کپ

۱۶۵ نظر گزارش تخلف
Hikari (Game Over) «توضیحات»
Hikari (Game Over) «توضیحات»

خب سلام به همه خوبین؟
امیدوارم خوب باشین
خب همونطوری که حدس زده میشه پست پایانیه
اگه بیام میگم که احتمالا نمیام
خیلی خب میرسیم به یسری افراد
ساری : خواهر مود من =-= اولین دوستم تو نما دوست میدارم مراقب خودت باش
بهار : (هرچند نی) قول دادم بکشمت ولی نیستی که =-=
نیشیمیا : توئم مراقب خودت باش خیلی زیاد .هوای بچه ها هم داشته باش
لولوش: حال کردیم داداش دمت گرم مراقب خودت باش
پولاد : هرچند گذاشتی رفتی ولمون کردی ولی هنوزم مث داداشی واسم
میکا : داداشی گلم درساتو بخون فکر کاشیای بدبخت حمومم بکن گناه دارن بدبختا مراقب خودتم باش
مژی :تو که شمارمو داری :/
هستی دخترکم : مادر فدات بشم مراقب خودت باش =-= XD
مائده : با توئم که در ارتباطم ولی مراقب خودت باش =-=
ایزومی : هعی چقد گیر دادی بهم هیکاری بعد از جمعه یا قبل جمعه :/ دور از شوخی دوست دارم مراقب خودت باش
شفق : هعی گذاشتی رفتی مائم موندیم اینجا =-= مراقب خودت باش حلالمون کن خواهر دوست دارم
اسکای : هرچند یه عالمه فش خالی کردی سرم خوشمم نمیاد ازت =-=ولی خو مراقب خودت باش
ستاره : هاتوری جان خودمی دوست دارم مراقب خودت باش
رل گرامیم : دوست دارم سعی میکنم بیام به شدت لازمه حرف بزنیم
مهلا : خانوم خانوما اخر نفهمیدیم واقعا کی هستی ولی خب دوست دارم یه عالمه
اوا : خوشگل خانوم حرفات همیشه کمکم کرده مرسی که بودی مراقب خودت باش
کوراما : خندیدیم داداش مراقب خودت باش
همتونو دوس دارم خیلی زیاد هرکی هم که اینجا نیاوردم بدونید ذهنم یاری نکرده سر میزنم شاید هفته ای یبار حسابی مراقببببب خودتووون باشیننننن گوه اضافه نخوریننن
خداحافظ همه تقریبا یه سال و خورده ای از اومدنم به نما گذشته خیلی اتفاقا افتاد ناراحتیا پیش اومد تو خوشی ها باهم بودیم در کل خوش گذشت از همه ممنونم

نظرات (۱۶۵)

Loading...

توضیحات

اهم کپ

۲۹ لایک
۱۶۵ نظر

خب سلام به همه خوبین؟
امیدوارم خوب باشین
خب همونطوری که حدس زده میشه پست پایانیه
اگه بیام میگم که احتمالا نمیام
خیلی خب میرسیم به یسری افراد
ساری : خواهر مود من =-= اولین دوستم تو نما دوست میدارم مراقب خودت باش
بهار : (هرچند نی) قول دادم بکشمت ولی نیستی که =-=
نیشیمیا : توئم مراقب خودت باش خیلی زیاد .هوای بچه ها هم داشته باش
لولوش: حال کردیم داداش دمت گرم مراقب خودت باش
پولاد : هرچند گذاشتی رفتی ولمون کردی ولی هنوزم مث داداشی واسم
میکا : داداشی گلم درساتو بخون فکر کاشیای بدبخت حمومم بکن گناه دارن بدبختا مراقب خودتم باش
مژی :تو که شمارمو داری :/
هستی دخترکم : مادر فدات بشم مراقب خودت باش =-= XD
مائده : با توئم که در ارتباطم ولی مراقب خودت باش =-=
ایزومی : هعی چقد گیر دادی بهم هیکاری بعد از جمعه یا قبل جمعه :/ دور از شوخی دوست دارم مراقب خودت باش
شفق : هعی گذاشتی رفتی مائم موندیم اینجا =-= مراقب خودت باش حلالمون کن خواهر دوست دارم
اسکای : هرچند یه عالمه فش خالی کردی سرم خوشمم نمیاد ازت =-=ولی خو مراقب خودت باش
ستاره : هاتوری جان خودمی دوست دارم مراقب خودت باش
رل گرامیم : دوست دارم سعی میکنم بیام به شدت لازمه حرف بزنیم
مهلا : خانوم خانوما اخر نفهمیدیم واقعا کی هستی ولی خب دوست دارم یه عالمه
اوا : خوشگل خانوم حرفات همیشه کمکم کرده مرسی که بودی مراقب خودت باش
کوراما : خندیدیم داداش مراقب خودت باش
همتونو دوس دارم خیلی زیاد هرکی هم که اینجا نیاوردم بدونید ذهنم یاری نکرده سر میزنم شاید هفته ای یبار حسابی مراقببببب خودتووون باشیننننن گوه اضافه نخوریننن
خداحافظ همه تقریبا یه سال و خورده ای از اومدنم به نما گذشته خیلی اتفاقا افتاد ناراحتیا پیش اومد تو خوشی ها باهم بودیم در کل خوش گذشت از همه ممنونم