Skip to main content
۴۲ بازدید

شرعه ی فردوسیان (18)

تلویزیون جهانی منهاج فردوسیان
تلویزیون جهانی منهاج فردوسیان
منتشر شده در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

«شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» مؤلف نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان به سؤالات اصحاب منهاج فردوسیان است. این پاسخ‌ها در قالب سریال تصویری، ارائه می‌شود. این مجموعه‌ی ویدیویی، شرح مفصلی بر نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان و مکمّل تصویری آن است. حاج فردوسی در این قسمت، به این سؤال پاسخ دادند:
24. طینت چیست و انسان نماها چه کسانی هستند؟