در حال بارگذاری ویدیو ...

روزشمار | 24 مردادماه ۱۴۰۱

مرکز آفرینش های هنری فاطر
کانال تایید شده مرکز آفرینش های هنری فاطر

مقام معظم رهبری:
ملتی که بتواند نقش ایفا کند، ملتی است که به خودآگاهی رسیده است. 1383/10/19

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

روزشمار | 24 مردادماه ۱۴۰۱

۱ لایک
۰ نظر

مقام معظم رهبری:
ملتی که بتواند نقش ایفا کند، ملتی است که به خودآگاهی رسیده است. 1383/10/19

اخبار و سیاست