در حال بارگذاری ویدیو ...

گشت ویژه پلیس برخورد با جرائم خشن تهران بزرگ در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب

پایگاه خبری صفر دو یک
پایگاه خبری صفر دو یک

گشت ویژه پلیس برخورد با جرائم خشن تهران بزرگ در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب سردار قاسم رضایی سردار حسین رحیمی گزارش پایگاه خبری صفر دو یک

https://sefrdoyek.ir/%da%af%d8%b4%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%ae%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

گشت ویژه پلیس برخورد با جرائم خشن تهران بزرگ در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب

۰ لایک
۰ نظر

گشت ویژه پلیس برخورد با جرائم خشن تهران بزرگ در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب سردار قاسم رضایی سردار حسین رحیمی گزارش پایگاه خبری صفر دو یک

https://sefrdoyek.ir/%da%af%d8%b4%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%ae%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/

اخبار و سیاست