در حال بارگذاری ویدیو ...

کپشنو بخون

NARUTO
NARUTO

زندگی کردیم،
دوست شدیم،
حرف زدیم،
همدیگرو عزیز کردیم،
مرگ خواستیم،
زجر کشیدیم،
خیانت کردم،
آخرش همون بچه هایی هستیم که بودیم،
یکم بزرگ شدیم تو این دنیا،
یکم فهممون بیشتر شد،
آخرش هیچی ازمون در نیومد،
یه مش بچه ی (معذرت میخوام) کصخل بودیم،
کصشعر میگفتیم،
فکر میکردیم باحالیم ولی چیزی جز یه مش احمق نبودیم،
مشکلات ساختیم،
و ازشون فرار کردیم،
مسائل توی زندگیمون کمکمون کرد،
و رفتیمو یه مشتی مسائل به جا گذاشتیم،
...
تاریخ خودش رو تکرار میکنه،
اما اسطوره ها نه،
مردم معمولی زیادن،
اما افراد خاص نه،
ششششش،
من میدونم، از مشکل باخبرم،
ازش نمی خوام فرار کنم،
اما قدرتی دستم نیست، کاری دستم نیس،
ازش فرار نمیکنم، اما ازش درس میگیرم،
شششششش،
من میدونم هیچ خری نیسم،
اما یه خری میشم،

™ملتفتی™

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کپشنو بخون

۲۱ لایک
۰ نظر

زندگی کردیم،
دوست شدیم،
حرف زدیم،
همدیگرو عزیز کردیم،
مرگ خواستیم،
زجر کشیدیم،
خیانت کردم،
آخرش همون بچه هایی هستیم که بودیم،
یکم بزرگ شدیم تو این دنیا،
یکم فهممون بیشتر شد،
آخرش هیچی ازمون در نیومد،
یه مش بچه ی (معذرت میخوام) کصخل بودیم،
کصشعر میگفتیم،
فکر میکردیم باحالیم ولی چیزی جز یه مش احمق نبودیم،
مشکلات ساختیم،
و ازشون فرار کردیم،
مسائل توی زندگیمون کمکمون کرد،
و رفتیمو یه مشتی مسائل به جا گذاشتیم،
...
تاریخ خودش رو تکرار میکنه،
اما اسطوره ها نه،
مردم معمولی زیادن،
اما افراد خاص نه،
ششششش،
من میدونم، از مشکل باخبرم،
ازش نمی خوام فرار کنم،
اما قدرتی دستم نیست، کاری دستم نیس،
ازش فرار نمیکنم، اما ازش درس میگیرم،
شششششش،
من میدونم هیچ خری نیسم،
اما یه خری میشم،

™ملتفتی™