در حال بارگذاری ویدیو ...

مزاحمین نوامیس اراذل و اوابش چاقو به دست نازی آباد توسط پلیس اطلاعات نوپو فراجا دستگیر شدند

پایگاه خبری صفر دو یک
پایگاه خبری صفر دو یک

مزاحمین نوامیس اراذل و اوابش چاقو به دست عربده کش نازی آباد توسط پلیس اطلاعات تهران بزرگ و یگان های ویژه نوپو فراجا دستگیر شدند.

https://sefrdoyek.ir/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ad%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b0%d9%84-%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b4-%da%86%d8%a7%d9%82%d9%88/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مزاحمین نوامیس اراذل و اوابش چاقو به دست نازی آباد توسط پلیس اطلاعات نوپو فراجا دستگیر شدند

۰ لایک
۰ نظر

مزاحمین نوامیس اراذل و اوابش چاقو به دست عربده کش نازی آباد توسط پلیس اطلاعات تهران بزرگ و یگان های ویژه نوپو فراجا دستگیر شدند.

https://sefrdoyek.ir/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ad%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b0%d9%84-%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b4-%da%86%d8%a7%d9%82%d9%88/

اخبار و سیاست