Skip to main content
زولا
۱۱۱ بازدید

تاثیر سهمیه ها در قبولی کنکور

Alireza. Afshar
Alireza. Afshar
منتشر شده در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

تاثیر سهمیه های 25 درصد در قبولی کنکور؟
تاثیر سهمیه ی مناطق؟!
آیا بهترین دانشگاه ها فقط سهم کسانی که سهمیه دارند میشود؟؟