در حال بارگذاری ویدیو ...

رفتگری کودک ۱۱ ساله در شب برفی تهران برای ماهی ۲ میلیون تومان!

۰ نظر گزارش تخلف
News
News

طبق ماده ٧٩ قانون کار در خصوص کار کودکان، گفته شده است که به کار گماردن افراد کمتر از ١۵ سال تمام ممنوع است. همچنین اگر این کودک ۱۱ ساله را نوجوان درنظر بگیریم نیز باز طبق ماده ٨٣ ارجاع هرنوع کار اضافی و انجام کار درشب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور وخطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است./چندثانیه

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

رفتگری کودک ۱۱ ساله در شب برفی تهران برای ماهی ۲ میلیون تومان!

۲ لایک
۰ نظر

طبق ماده ٧٩ قانون کار در خصوص کار کودکان، گفته شده است که به کار گماردن افراد کمتر از ١۵ سال تمام ممنوع است. همچنین اگر این کودک ۱۱ ساله را نوجوان درنظر بگیریم نیز باز طبق ماده ٨٣ ارجاع هرنوع کار اضافی و انجام کار درشب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور وخطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است./چندثانیه

اخبار و سیاست