در حال بارگذاری ویدیو ...

ببینید فشار G با خلبان جنگنده چه‌کار می‌کند/ تحمل وزنی برابر با ۴۲۰ کیلوگرم برای یک زن

News
News

هر G برابر با 60 کیلوگرم است و خلبانان هنگام مانورهای سنگین که تا 9 جی نیز میرسد وزنی حدود 540 کیوگرم را بر روی قفسه بدن خود تحمل می‌کنند
عصر ایرن؛ هر G برابر با 60 کیلوگرم است و خلبانان هنگام مانورهای سنگین که تا 9 جی نیز میرسد وزنی حدود 540 کیوگرم را بر روی قفسه بدن خود تحمل می‌کنند!!!... G به معنای شتاب گرانشی زمین است که بر اجسام نیروی وارد می کند.

در این تمرین نظامی خلبان زن بیش از ۴۲۰ کیلوگرم برابر با ۷ و نیم جی را تحمل می‌کند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ببینید فشار G با خلبان جنگنده چه‌کار می‌کند/ تحمل وزنی برابر با ۴۲۰ کیلوگرم برای یک زن

۱ لایک
۰ نظر

هر G برابر با 60 کیلوگرم است و خلبانان هنگام مانورهای سنگین که تا 9 جی نیز میرسد وزنی حدود 540 کیوگرم را بر روی قفسه بدن خود تحمل می‌کنند
عصر ایرن؛ هر G برابر با 60 کیلوگرم است و خلبانان هنگام مانورهای سنگین که تا 9 جی نیز میرسد وزنی حدود 540 کیوگرم را بر روی قفسه بدن خود تحمل می‌کنند!!!... G به معنای شتاب گرانشی زمین است که بر اجسام نیروی وارد می کند.

در این تمرین نظامی خلبان زن بیش از ۴۲۰ کیلوگرم برابر با ۷ و نیم جی را تحمل می‌کند.

اخبار و سیاست