Skip to main content
۸۹ بازدید

فلزیاب جای دست خورده

فلزیاب پیشتاز
فلزیاب پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۷

فلزیاب جای دست خورده
جای دست خورد یا زمین تغییر یافته توسط انسان را میتوان با فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدا زمینه یا فلزیاب لیزری از نوع فرکانسی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD تنشخیص داده
در فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی میتوان با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT و تعیین عدد VDI و ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم مربوط به حفره یا چاه یا تونل و کانال میتوان مشخصات مربوط به کانال یا حفره یا چاه یا جای دست خورده را مشخص و تفکیک نموده یا جای که قبلاً هدف اصلی یا طلا در ان بوده و از انجا خالی شده است یا جابجا شده است را بتوان تشخیص داد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34