Skip to main content
زولا
۷۰ بازدید

  • poulstar

عامل موفقیت کودکان و نوجوانان پل استار- تعریف سواد از نظر یونسکو

poulstar
poulstar
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد یا یونسکو (UNESCO)، یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است و با سواد بودن افراد را فقط سواد نوشتاری نمیداند . والدین باید آگاه باشند تا در آموختن و شناساندن این 6 سواد مهم به فرزندان خود کمک کنند و پل استار نیز در این راه گام برداشته تا به کمک هم بتوانیم فرزندانی با سواد داشته باشیم .
1 سواد عاطفی (هوش عاطفی )
2 سواد ارتباطی (مهارت سخنوری)
3 سواد مالی (هوش مالی)
4 سواد رسانه (هوش دیجیتال)
5سواد آموزش و پرورش (تربیت فرزندان به نحو احسنت)
6 سواد رایانه (برنامه نویسی)