در حال بارگذاری ویدیو ...

شکل های جالب هندسی با تولید فرکانس و ارتعاش

۷۴۸ بازدید
iren
iren

در این ویدیو با وصل کردن یک تولید کننده فرکانس به یک صفحه فلزی و تولید ارتعاش بر سطح آن شکل های جالب هندسی تشکیل می شود که با افزایش فرکانس این شکل ها پیچیده تر میشوند.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال