Skip to main content
۵۷ بازدید

  • ecomelk

10نکته مهم در فروش ملک

ecomelk
ecomelk
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

علاوه بر نکات مهم و کلیدی که درباره فروش ملک وجود دارد، توجه به نکات مثبت انسانی مثل صداقت، درستی و انسان دوستی افراد است که شاید در جامعه امروزی ما کمرنگ شده است.
یکی از مواردی که بسیار اهمیت دارد و برای خریدار مهم است، صداقت فروشنده است. شما علاوه بر اینکه نکات ریز و درشت خانه را در آگهی فروش و بعد از آن در مراجعه حضوری او از ملک ارائه می کنید، بد نیست قبل از اینکه مشتری خودش متوجه ایراداتی هر چند کوچک از خانه شما شود، پیشدستی کرده و حُسن نیت خود را به او اثبات کنید.
برای اینکه نکات فروش ملک را بدانید شما را به دیدن این فیلم دعوت می کنیم.
https://ecomelk.com