Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۲,۹۱۹ بازدید

دیجیتالی کردن خیابان ها برای بهبود ایمنی عابرین پیاده

مهندسان مشاور رهیافت
مهندسان مشاور رهیافت
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

هر سال در انگلستان بیش از 7000 حوادث پیاده روی درخیابان ها اتفاق می افتد، اکثریتی که در آن بچه ها هستند. این مفهوم جدید شگفت انگیز در 6 ماه گذشته در لندن با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفته است.