Skip to main content
۶۲۰ بازدید

  • یازده

فیلمی نادر، از کسانیکه توانستند فیلسوف حکیم ارد بزرگ ، را از نزدیک ببینند

یازده
یازده
منتشر شده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۸

بعضی صحنه ها و تصاویر به اندازه صدها کتاب و نوشته دارای مفهوم است . ویدیویی که خواهید دید تصاویری بیاد ماندنی و نادر ، از افرادی است که توانسته اند استاد عالیقدر فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی را از نزدیک ببینند .
صحنه های استقبال از بزرگترین فیلسوف جهان و دیدارهای صمیمانه با ایشان .