Skip to main content
۸۶ بازدید

  • Ares-
  • ™متینا... (ماه محرم تسلیت )
  • Mahdieh
  • **کیمیا**
  • .

"بابارجب هم به کاروان شهداپیوست"شادی ارواح طیبه شهدا صلوات...

شاید لحظه ی گناه، مرگ به سراغت بیاد کمی فکرکن...
شاید لحظه ی گناه، مرگ به سراغت بیاد کمی فکرکن...
منتشر شده در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۵


■ تصاویری از دیدارجانبازشهید،آقای رجب محمدزاده با رهبر انقلاب. ۹۴/۱/۱۱
■ آقای محمدزاده، نانوای بسیجی در دوران دفاع مقدس به درجه جانبازی و امروز به درجه شهادت نائل شد.
■حاج رجب محمد‌زاده جانباز هشت سال دفاع مقدس علیرغم تلاش پزشکان در بیمارستان رضوی مشهد به علت ایست قلبی و تنفسی به جمع یاران شهیدش پیوست...
▪▪▪■■■روحمان بایادشان شاد...گزارش تخلف