در حال بارگذاری ویدیو ...

انواع تهدیدات زیستی

مرکز آفرینش های هنری فاطر
کانال تایید شده مرکز آفرینش های هنری فاطر

وقتی صحبت از تهدیدات زیستی میشود، عواملی مانند طاعون و با و سیاه زخم به ذهن میرسد. اما نباید از عوامل زیستی نوین هم که خاموش و ناشناخته هستند، غافل شویم. تهدیدات زیستی را می شود اینگونه طبقه بندی کرد: تهدیدات زیستی طبیعی، تهدیدات زیستی انسان ساخت
تهدیدات زیستی طبیعی یا بدون دخالت انسان مانند آفات نباتی و تغییرات طبیعی اقلیم و اپیدمی های فصلی و بیماری های مختلف انسانی و دامی
تهدیدات زیستی انسان ساخت به دو دسته تصادفی و عامدانه تقسیم میشود.
تصادفی مثل نشت غیرعامدانه از ازمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
عامدانه مثل بیوتروریسم و جنگ های بیولوژیک
باید هوشمندانه مراقب این نوع از تهدیدات باشیم، چراکه تهدید زیستی می تواند کل جامعه را درگیر کند و علاوه بر تاثیرات جدی روی سلامت جامعه، باعث برهم زدن امنیت ثبات اجتماعی و حتی اقتصاد جامعه شود.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

انواع تهدیدات زیستی

۰ لایک
۰ نظر

وقتی صحبت از تهدیدات زیستی میشود، عواملی مانند طاعون و با و سیاه زخم به ذهن میرسد. اما نباید از عوامل زیستی نوین هم که خاموش و ناشناخته هستند، غافل شویم. تهدیدات زیستی را می شود اینگونه طبقه بندی کرد: تهدیدات زیستی طبیعی، تهدیدات زیستی انسان ساخت
تهدیدات زیستی طبیعی یا بدون دخالت انسان مانند آفات نباتی و تغییرات طبیعی اقلیم و اپیدمی های فصلی و بیماری های مختلف انسانی و دامی
تهدیدات زیستی انسان ساخت به دو دسته تصادفی و عامدانه تقسیم میشود.
تصادفی مثل نشت غیرعامدانه از ازمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
عامدانه مثل بیوتروریسم و جنگ های بیولوژیک
باید هوشمندانه مراقب این نوع از تهدیدات باشیم، چراکه تهدید زیستی می تواند کل جامعه را درگیر کند و علاوه بر تاثیرات جدی روی سلامت جامعه، باعث برهم زدن امنیت ثبات اجتماعی و حتی اقتصاد جامعه شود.

حوادث