در حال بارگذاری ویدیو ...

تکنیک های افزایش ترافیک طراحی سایت/نونگارپردازش

۴۷ بازدید
۰ نظر گزارش تخلف
شرکت  نونگار پردازش
شرکت نونگار پردازش

تکنیک های افزایش ترافیک طراحی سایت ، افزایش نرخ بازدید کنندگان طراحی سایت یکی از پلن های همیشگی و مهم مدیران سایت است اما تنها افزایش ترافیک به خودی خود عامل موفقیت طراحی سایت نمی شود در واقع باز هم مسئله ی کمیت و کیفیت در این جا نیز مطرح است. هدف و نتیجه ی اصلی که از افزایش نرخ ترافیک میخواهیم افزایش نرخ تبادل و ارتقا درآمد است پس این نرخ ترافیک می بایست آمار و بازدید کنندگانی واقعی باشند.
https://www.limotorsh.com/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال