Skip to main content
شهر فرش
۶۵ بازدید

اهمیت دامنه واژگان تخصصی مهندسی صدا

استودیوی رساترین
استودیوی رساترین
منتشر شده در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۷

اهمیت دامنه ی واژگان تخصصی چیست؟ احسان علی آبادی در این قسمت، با ذکر تجربه ی یک جلسه ی کاری، سعی در انتقال این مفهوم دارد.
هشتمین قسمت از سری آموزش های مهندسی صدا توسط کارشناسی ارشد مهندسی صدا، احسان علی‌آبادیگزارش تخلف