در حال بارگذاری ویدیو ...

The Dumb Waiter

امیر سعید دهقان
امیر سعید دهقان

The Dumb Waiter
Written By : Harold Pinter
Director : Amir Saeid Dehghan
Starring : Nima Zaker , Nima Qorbanzadeh

Cast : Nima Zaker : Gas , Nima Qorbanzadeh : Ben
Date : 2022-7-17

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

The Dumb Waiter

۰ لایک
۰ نظر

The Dumb Waiter
Written By : Harold Pinter
Director : Amir Saeid Dehghan
Starring : Nima Zaker , Nima Qorbanzadeh

Cast : Nima Zaker : Gas , Nima Qorbanzadeh : Ben
Date : 2022-7-17