Skip to main content
بلک میرور
۱۸۵ بازدید

✅ ثبت رکورد سقوط آزاد جمعی زنان

شبکه ویدئوهفت
کانال تایید شده شبکه ویدئوهفت
منتشر شده در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

▪️27 چترباز زن تیم ردبول با سقوط آزاد دسته جمعی در روز زن رکورد جدیدی ثبت کردند
videohat