Skip to main content
تک بلیط
۹۵ بازدید

حال خوب(ویروس مهربانی)

ساره شبرنگ زاده
ساره شبرنگ زاده
منتشر شده در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۷

حال خوب ، مسری است. هر فردی که در درونش، صاحب آرامش و حال خوب است آلوده به ویروس مهربانی است. بهتر است فاصله یمان را با او کمی حفظ کنیم...