در حال بارگذاری ویدیو ...

سالمند‌آزاری؛ خشونت پنهان

جالبیات
جالبیات

بسیاری از سالمندان در خانه‌های خود یا خویشاوندان‌شان یا مراکز نگهداری از سالمندان مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرند.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۱۸:
• به ازای هر شش فرد با سن شصت سال یا بیش‌تر، یک نفر در سال ۲۰۱۷ یکی از اشکالِ آزار را در جامعه تجربه کرده است.
• میزان آزار سالمندان در موسسات خانه‌های پرستاری یا مراکز مراقبت‌های طولانی‌مدت، بالاست.
• سوء‌استفاده از سالمندان منجر به آسیب‌های شدید جسمی و پیامد‌های روانشناختی بلندمدت می‌شود.
• با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در بسیاری از کشورها، سالمند‌آزاری رو به افزایش است.

سوء‌استفاده و غفلت از سالمند چیست؟

با ما باشید!

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

سالمند‌آزاری؛ خشونت پنهان

۲ لایک
۱ نظر

بسیاری از سالمندان در خانه‌های خود یا خویشاوندان‌شان یا مراکز نگهداری از سالمندان مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرند.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۱۸:
• به ازای هر شش فرد با سن شصت سال یا بیش‌تر، یک نفر در سال ۲۰۱۷ یکی از اشکالِ آزار را در جامعه تجربه کرده است.
• میزان آزار سالمندان در موسسات خانه‌های پرستاری یا مراکز مراقبت‌های طولانی‌مدت، بالاست.
• سوء‌استفاده از سالمندان منجر به آسیب‌های شدید جسمی و پیامد‌های روانشناختی بلندمدت می‌شود.
• با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در بسیاری از کشورها، سالمند‌آزاری رو به افزایش است.

سوء‌استفاده و غفلت از سالمند چیست؟

با ما باشید!