Skip to main content
۵۳ بازدید

  • ..
  • گل یخی❄
  • بسته شد⁦
  • Mirai
  • shaylan (کم میام تا تیر ماه)

کنایه تند منوچهر هادی از دولت

کانال کلیپ خنده دار
کانال کلیپ خنده دار
منتشر شده در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷