Skip to main content
جاجیگا
۷۱ بازدید

دروازه جهنم

آرتین رایا
آرتین رایا
منتشر شده در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

گودالی که زمین‌شناسان روس برای جلوگیری از نشت گاز متان آتش زدن و قرار بود بعد از چند روز خاموش بشه اما 45 ساله که داره میسوزه و هر سال کلی گردشگر جذب میکنه
www.artinraya.com