در حال بارگذاری ویدیو ...

جنگ قدرت مانع پایان جنگ تغییر اقلیم جهان

News
News

جنگ روسیه و اوکراین و اختلاف آمریکا و چین دو اقتصاد برتر دنیا بر سر منافع، اجلاس تغییر اقلیم مصر را تحت الشعاع قرار داد.
اجلاس تغییر اقلیم امسال در شرم الشیخ مصر برگزار شد و روی اجرایی کردن تعهدات متمرکز بود اما بدلیل اختلافات سیاسی میان کشورها توافق روشنی حاصل نشد.

بر اساس توافق تغییر اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۶ قرار شد کشورها اجازه ندهند دمای کره زمین بک و نیم درجه بیش‌تر از عصر پیشا صنعتی افزایش یابد. در آن اجلاس ۱۹۵ کشور متعهد شدند که انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال ۲۰۳۰، ۴۵ درصد کاهش دهند اما کشورها به تعهداتشان عمل نکردند.

سال قبل هم در اجلاس گلاسکو کشورها تعهدات و توافقاتی از جمله درباره کاهش متان داشتند اما مشخص نشد هریک از کشورها باید چه میزان مصرف سوخت های فسیلی را کاهش دهند و چند درصد از انتشار گازهای گلخانه ای را کمتر کنند‌.

قرار بود اجلاس تغییر اقلیم مصر که شش نوامبر با حضور مقامات کشورهای دنیا برگزار شد این سهم ها مشخص شود که رهبران سیاسی دنیا راه بجایی نبردند.

غیبت رئیس جمهور چین در اجلاس مصر مورد توجه قرار گرفت. گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بر مسئولیت سنگین چین و آمریکا دو اقتصاد برتر جهان در جبران انتشار گازهای گلخانه ای تاکید کرد.

در گزارش ویدیویی پیش رو در گفتگو با محمدحسین عمادی نماینده سابق ایران در فائو و کارشناس کشاورزی و محیط زیست به حواشی اجلاس مصر پرداخته شده است. این کارشناس درباره چرایی عدم موفقیت رهبران سیاسی در توافق تغییر اقلیم نقطه نظرات خود را مطرح کرد.

او جنگ قدرت را عامل مهم در نرسیدن به نقطه مشترک در جریان توافق تغییر اقلیم مصر دانست.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

جنگ قدرت مانع پایان جنگ تغییر اقلیم جهان

۰ لایک
۰ نظر

جنگ روسیه و اوکراین و اختلاف آمریکا و چین دو اقتصاد برتر دنیا بر سر منافع، اجلاس تغییر اقلیم مصر را تحت الشعاع قرار داد.
اجلاس تغییر اقلیم امسال در شرم الشیخ مصر برگزار شد و روی اجرایی کردن تعهدات متمرکز بود اما بدلیل اختلافات سیاسی میان کشورها توافق روشنی حاصل نشد.

بر اساس توافق تغییر اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۶ قرار شد کشورها اجازه ندهند دمای کره زمین بک و نیم درجه بیش‌تر از عصر پیشا صنعتی افزایش یابد. در آن اجلاس ۱۹۵ کشور متعهد شدند که انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال ۲۰۳۰، ۴۵ درصد کاهش دهند اما کشورها به تعهداتشان عمل نکردند.

سال قبل هم در اجلاس گلاسکو کشورها تعهدات و توافقاتی از جمله درباره کاهش متان داشتند اما مشخص نشد هریک از کشورها باید چه میزان مصرف سوخت های فسیلی را کاهش دهند و چند درصد از انتشار گازهای گلخانه ای را کمتر کنند‌.

قرار بود اجلاس تغییر اقلیم مصر که شش نوامبر با حضور مقامات کشورهای دنیا برگزار شد این سهم ها مشخص شود که رهبران سیاسی دنیا راه بجایی نبردند.

غیبت رئیس جمهور چین در اجلاس مصر مورد توجه قرار گرفت. گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بر مسئولیت سنگین چین و آمریکا دو اقتصاد برتر جهان در جبران انتشار گازهای گلخانه ای تاکید کرد.

در گزارش ویدیویی پیش رو در گفتگو با محمدحسین عمادی نماینده سابق ایران در فائو و کارشناس کشاورزی و محیط زیست به حواشی اجلاس مصر پرداخته شده است. این کارشناس درباره چرایی عدم موفقیت رهبران سیاسی در توافق تغییر اقلیم نقطه نظرات خود را مطرح کرد.

او جنگ قدرت را عامل مهم در نرسیدن به نقطه مشترک در جریان توافق تغییر اقلیم مصر دانست.

اخبار و سیاست