در حال بارگذاری ویدیو ...

برای رفع لک صورت خود چه کارهایی انجام دادید؟!؟

دکتر فهیمه مطلبی
دکتر فهیمه مطلبی

دکتر فهیمه مطلبی
پزشک :: پوست :: مو :: زیبایی :: لیزر
عضو انجمن لیزر ایران
عضو انجمن جراحان ایران
۰۲۱۸۸۵۰۱۳۷۳ - ۰۲۱۸۸۳۰۳۱۶۹ - ۰۲‍۱۸۸۵۰۸۲۸۴ - ۰۲۱۸۸۸۴۷۴۶۹ - ۰۹۰۱۱۳۹۰۰۴۱ -
https://dr-motalebi.com/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9%db%8c-%d9%84%da%a9-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

برای رفع لک صورت خود چه کارهایی انجام دادید؟!؟

۰ لایک
۰ نظر

دکتر فهیمه مطلبی
پزشک :: پوست :: مو :: زیبایی :: لیزر
عضو انجمن لیزر ایران
عضو انجمن جراحان ایران
۰۲۱۸۸۵۰۱۳۷۳ - ۰۲۱۸۸۳۰۳۱۶۹ - ۰۲‍۱۸۸۵۰۸۲۸۴ - ۰۲۱۸۸۸۴۷۴۶۹ - ۰۹۰۱۱۳۹۰۰۴۱ -
https://dr-motalebi.com/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9%db%8c-%d9%84%da%a9-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/