در حال بارگذاری ویدیو ...

قهرمان سازی درون (جلسه ششم)

آیدین داریان
آیدین داریان

قهرمان سازی درون برنامه ی سریالی است که برای آماده شدن در مسیر زندگی و کار خود آن را فرا می گیریم. قهرمان کسی است که بتواند کهن الگوهای خود را بشناسد و آنها را آگاهانه زندگی کند. این شخص از تمام جنبه های وجود خود بهره مند و به رضایت درونی از خودش رسیده است. در غیر این صورت این کهن الگوهاست که شخص را زندگی می کنند، او را به صورت ناخودآگاه به حرکت وامی دارند و به یک انسان منفعل تبدیلشان می کند و در این موقعیت، فرد به خودش می گوید چه زندگی مزخرفی دارم چراکه از زندگی هیچ لذتی نمی برم.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال