در حال بارگذاری ویدیو ...

آخرین شعر مولوی@_@

۱۸ بازدید
۳۰ نظر گزارش تخلف
امپرور
امپرور

رو سر بِنِه به بالین ، تنها مرا رها کن
تَرکِ مَنِ خَرابِ شَبگردِ مُبتلا کن

ماییم و موجِ سُودا ، شب تا به روز تنها
خواهی بیا ببخشا ، خواهی برو جفا کن

از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی
بُگزین رَهِ سلامت ، تَرکِ رَهِ بلا کن

ماییم و آبِ دیده ، در کُنجِ غم خزیده
بر آبِ دیده ی ما ، صد جای آسیا کن

خیره کشی است ما را ، دارد دلی چو خارا
بُکشَد کَسَش نگوید تدبیرِ خونبَها کن

بر شاهِ خوبرویان واجب وفا نباشد
ای زردرویِ عاشق ، تو صبر کن وفا کن

دردی است غیرِ مردن ، آن را دوا نباشد
پس من چگونه گویم ، کاین درد را دوا کن (کاین= کین / که این)

در خوابِ دوش پیری در کویِ عشق دیدم
با دست اشارتم کرد ، که عزم سوی ما کن

گر اژدهاست بر ره ، عشقی است چون زِمُرُّد
از بَرقِ این زِمُرُّد ، هی دفعِ اژدها کن

بس کن که بیخودم من ، ور تو هنرفزایی
تاریخِ بوعلی گو ، تنبیهِ بوالعَلا کن

نظرات
Loading...