Skip to main content
زولا
۸۹۷ بازدید

  • Suga,,Fatemeh
  • anoosh
  • anf
  • Bts lover
  • Bahar...INSPIRIT

BTS " Happy 1000th day since debut "از دبیوت گروه BTS هزار روز گذشت تبرریک

Suga,,Fatemeh
Suga,,Fatemeh
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

این گروه در تاریخ 2013 دبیوت کردن که تقریبا سه سال میشه و تو این مدت زمان کوتاه طرفداران زیادی بدست آوردن حتی هشتنگ #BTS1000DAYS در تو/یتر ترند شده..................... تبریک به BTS