Skip to main content
زولا
۷۰۴ بازدید

  • Suga,,Fatemeh
  • anoosh
  • anf
  • مینا bts lover
  • Bahar...INSPIRIT

BTS " Happy 1000th day since debut "از دبیوت گروه BTS هزار روز گذشت تبرریک

Suga,,Fatemeh
Suga,,Fatemeh
منتشر شده در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴

این گروه در تاریخ 2013 دبیوت کردن که تقریبا سه سال میشه و تو این مدت زمان کوتاه طرفداران زیادی بدست آوردن حتی هشتنگ #BTS1000DAYS در تو/یتر ترند شده..................... تبریک به BTS