در حال بارگذاری ویدیو ...

ویدئو مصاحبه قدیمی داریوش درباره زندانی شدنش توسط ساواک

آتش به اختیار
آتش به اختیار

ویدئو مصاحبه قدیمی داریوش درباره زندانی شدنش توسط ساواک
پرویز ثابتی رئیس سواک اخیرا ادعا کرده کرده که ساواک بنا بر قانون فقط با گروه های چریکی که مخل امنیت بودند مبارزه میکرد و در واقع این خدمت بود و به آزادی فردی کاری نداشت!

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ویدئو مصاحبه قدیمی داریوش درباره زندانی شدنش توسط ساواک

۰ لایک
۰ نظر

ویدئو مصاحبه قدیمی داریوش درباره زندانی شدنش توسط ساواک
پرویز ثابتی رئیس سواک اخیرا ادعا کرده کرده که ساواک بنا بر قانون فقط با گروه های چریکی که مخل امنیت بودند مبارزه میکرد و در واقع این خدمت بود و به آزادی فردی کاری نداشت!

اخبار و سیاست