در حال بارگذاری ویدیو ...

پرسونا مخاطب / تلگرام مارکتینگ | سلام ادز

۶۱ بازدید
سلام ادز
سلام ادز

مفهوم پرسونا مخاطب و هدف از برسی اون برای رشد کانال چیه؟

در این قسمت از دوره تلگرام مارکتینگ به صفر تا صد
▫️رابطه پرسونا مخاطب با محتوا
▫️رابطه پرسونا مخاطب با هویت بصری
▫️و ویژگی های اکثر مخاطبان تلگرام
اشاره شده است .

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال