در حال بارگذاری ویدیو ...

ما به کسی تبدیل میشیم که بهش فکر میکنیم!!

۱۲,۵۲۳ بازدید
monyms.ir
کانال تایید شده monyms.ir

تمامی اتفاقاتی که تا این لحظه توی زندگیتون تجربه کردید به دلیل افکار و اعتقاداتی بوده که از گذشته با خودتون داشتید
http://www.monyms.ir

نظرات
Loading...