Skip to main content
۵۹ بازدید

تدریس کامل مبحث تغییرات کیفی مدار توسط مهندس مسعود زمانی طراح تست کنکور

گروه آموزشی اوربیتال
گروه آموزشی اوربیتال
منتشر شده در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

تدریس کامل مبحث تغییرات کیفی مدار توسط مهندس مسعود زمانی طراح تست کنکور و مدرس گروه آموزشی اوربیتال، مجموعه برترین‌های تدریس خصوصی
https://orbital-teacher.com/index.php