در حال بارگذاری ویدیو ...

چی میشد اگر میتوانستیم بیابان ها را به زمین کشاورزی تبدیل کنیم؟

chhepassa
chhepassa

دیگر خبری از بیابان های وسیع و بایر نیست. زیرا قرار است همه آنها را به زمین های کشاورزی و سرسبز تبدیل کنیم. چگونه می خواهیم زندگی جدیدی را به بیابان های داغ بیاوریم؟ هزینه این تغییر چقدر خواهد بود؟ و چگونه این سبز شدن می تواند جنگل های آمازون را نابود کند؟

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

چی میشد اگر میتوانستیم بیابان ها را به زمین کشاورزی تبدیل کنیم؟

۲ لایک
۰ نظر

دیگر خبری از بیابان های وسیع و بایر نیست. زیرا قرار است همه آنها را به زمین های کشاورزی و سرسبز تبدیل کنیم. چگونه می خواهیم زندگی جدیدی را به بیابان های داغ بیاوریم؟ هزینه این تغییر چقدر خواهد بود؟ و چگونه این سبز شدن می تواند جنگل های آمازون را نابود کند؟

آموزش