در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش گذاشتن صدای خود روی آهنگ

رسول
رسول

دوست دارید صدای خودتان را روی آهنگ بگذارید ؟ در این ویدیو آموزش کاور کردن آهنگ را در خدمت شما عزیزان قرار داده ایم

آموزش کامل در : https://www.shevko.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%da%a9%d9%88/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش گذاشتن صدای خود روی آهنگ

۰ لایک
۰ نظر

دوست دارید صدای خودتان را روی آهنگ بگذارید ؟ در این ویدیو آموزش کاور کردن آهنگ را در خدمت شما عزیزان قرار داده ایم

آموزش کامل در : https://www.shevko.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%da%a9%d9%88/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af/

موسیقی و هنر